Hoe kun je een brief via de website naar je sponsorkind(eren) sturen?

Dat doe je door naar Mijn Account > Mijn Brieven te gaan.
Daar kun je in 3 stappen uw brief inzenden. De ingestuurde brief kun je later nog een keer bekijken en downloaden in Mijn brieven.

Naast het versturen van tekst, kun je (tot max) 2 foto's aan je brief toevoegen. Ook is het mogelijk om een cadeau erbij te geven, wat gebruikt zal worden voor de kinderen in het tehuis van uw sponsorkind.

Heb je (als sponsor) nog geen wachtwoord voor Mijn Account?
Vul dan in het Mijn Account inlogscherm in het Registreren blok uw e-mailadres in en klik op de button REGISTREREN.
Je krijgt daarna spoedig een link toegestuurd waarin je een (nieuw) wachtwoord kunt aanmaken.
Mijn account
Doneer

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021:

Aantal projecten: 21
Aantal landen: 9

Aantal gesponsorde kinderen Januari 2021: 555
Aantal gesponsorde kinderen December 2021: 520
Aantal nog niet gesponsorde kinderen December 2021: 109

2021, een jaar waarin we nog volop met corona te maken hadden en de daarbij horende uitdagingen. Project Held  viel onder een kerkelijk genootschap waar veel bekendheid vandaan kwam. Project Held werd regelmatig onder de aandacht gebracht tijdens de zondagsdiensten en tijdens de evenementen stonden we er met een stand. In April 2021 kwam hier een einde aan omdat de kerk ophield te bestaan en we een eigen stichting werden, Stichting Project Held.

Januari – April 2021, de kosten binnen onze projecten en om Project Held draaiende te houden gaan door, maar we zien een stagnering in de groei van sponsors. Sinds Maart 2020 heerst er een pandemie in de wereld en ook wij kunnen niet ontkennen dat dit ons raakt. De kosten gaan omhoog en het aantal sponsors neemt af.

Omdat er geen kerkelijke bijeenkomsten meer werden gehouden door corona waren er alleen online bijeenkomsten te volgen. Daarnaast werden er geen evenementen meer georganiseerd. Hierdoor merkten we dat zowel de sponsoring en de daarbij geplande groei stagneerde. Uiteraard is het begrijpelijk dat een deel van onze sponsors geraakt werden. Sommigen verloren hun inkomsten en er was veel onzekerheid. Het blijft de komende tijd onzeker of er groei gaat plaatsvinden, sponsors zijn wat terughoudend geworden en sommigen hebben zelfs hun sponsorschap moeten opzeggen omdat ze het financieel niet meer konden redden.

Aan de andere kant hoor je juist de extra nood bij onze kindertehuizen. Door de pandemie werd voedsel al snel duurder en kwamen de  oudere kinderen weer thuis te zitten terwijl ze normaal op de boardingschool zaten, ook dit bracht weer extra kosten met zich mee. Voor het hele jaar is het schoolgeld betaald maar ondanks dat waren de kinderen weer thuis en moesten al die extra mondjes worden gevoed wat de nodige uitdaging met zich meebracht.

Dus ook bij onze kindertehuizen ondervinden ze de nodige uitdagingen. Weinig voedsel, hoge voedselprijzen en een deel van de kinderen moesten verhuizen naar een andere plek, dit omdat er niet veel kinderen op eenzelfde plek mochten zijn i.v.m. Corona. Dit zorgde voor extra kosten wat betreft vervoer, huur e.d. Daarnaast speelde angst ook een rol, angst om Corona te krijgen, door te geven of zelfs sluiting van het kindertehuis. Opeens was niets meer vanzelfsprekend.

De kindertehuizen klopten bij ons aan voor hulp, terwijl de sponsoring afnam en er geen zicht was op groei. Toen in April ons het nieuws ter ore kwam dat de kerk zou gaan stoppen per 1 juni en wij niet meer onder de gemeente zouden vallen moesten wij de keuze maken om een zelfstandige stichting te worden. Iets wat ons in eerste instantie zwaar viel.

Natuurlijk konden we de kinderen en projecten niet aan hun lot overlaten. We hebben snel geschakeld en zijn begonnen met het zo snel mogelijk realiseren van de zelfstandige stichting, Stichting Project Held. Uiteindelijk is dit toch nog voorspoedig gegaan en waren we op 1 Juli 2021 een bestaande stichting bij de Kamer van Koophandel. Een bijzonder moment!

Vanaf 1 september heeft Project Held een eigen bankrekening en vanaf Januari 2022 kunnen we ook vanaf die bankrekening incasseren. Dankbaar, blij en ongelofelijk trots zijn we op het feit dat het dankzij Hem allemaal toch redelijk snel en voorspoedig is gegaan en hebben onze projecten en sponsors daar nagenoeg geen hinder van ondervonden.

Toch is de uitdaging die Covid-19 met zich meebrengt aanwezig. Voedsel en brandstof worden duurder en nu de kinderen weer naar school kunnen, komen daar de extra kosten voor brandstof weer om de hoek kijken. Maar ook de kosten voor schoolkleding, lesmateriaal en schrijfgerei zijn gestegen.

Het vinden van sponsors is wat lastiger geworden. Zoals eerder genoemd hebben we geen grote evenementen meer waar we met een stand konden staan en het leven voor de mensen hier is ook veel duurder geworden, waardoor ondersteuning niet altijd meer mogelijk is. We werken nog wel met het posten op sociale media waar we zo nu en dan nieuwe sponsors door krijgen.

Voor ons als net zelfstandige stichting een uitdaging om op de juiste manier de juiste mensen te bereiken.

In overleg met bestuur en betrokkenen hebben wij een DNA sessie en richting sessie gedaan waardoor we meer inzicht hebben gekregen op de koers die we willen varen en hoe we op een effectieve manier onze projecten kunnen helpen.

Uit de sessies kunnen we opmaken dat we met het huidige team ( bestuur, 2 medewerkers en een aantal actieve betrokkenen) naast het helpen van de kinderen via kind sponsoring de projecten ook meer willen helpen in hun nood, uitdagingen en zelfvoorziening op diverse vlakken. We willen de projecten meer in de breedte gaan helpen. We hebben daarom een aantal van onze projecten gevraagd wat hun dromen zijn als geld geen issue zou zijn. Nou dat hebben we geweten! De projecten hebben visie, dromen en hoop om nog meer kinderen te helpen en de lokale bevolking te ondersteunen en te voorzien in de noden die er zijn. Prachtig om al deze dromen te horen, wij geloven dat niets onmogelijk is voor God.

Natuurlijk kunnen we niet alle projecten tegelijk helpen en ook niet in één keer, maar we gaan ons best doen om samen met de projecten te kijken hoe we dit kunnen realiseren. We zullen ons hier de aankomende tijd onder andere op gaan focussen.

In het kort betekent dit voor de komende tijd dat wij een overzicht gaan maken met de doelen, visie en dromen van onze projecten en ergens gaan beginnen met de eerste stappen te zetten om dit te helpen realiseren. We zullen samen met een marketingdeskundige kijken of we meer kunnen doen met bedrijven hier in Nederland waardoor er geld binnen zal komen voor de realisatie van de dromen en doelen van de diverse projecten.

2022 wordt een jaar van ontwikkeling! We zullen meer gaan samenwerken met andere organisaties om van elkaar te leren en om te groeien. 

Onze visie is om een brug te slaan tussen armoede en zelfredzaamheid, zodat men uiteindelijk minder afhankelijk zal zijn en worden van derden.

We kijken vol goede moed uit naar het nieuwe jaar! Wat is er mooier dan samen te werken en de handen ineen te slaan om een grotere impact te hebben op de wereld om ons heen.

Zie hier de ANBI publicatie.

Blijf op de hoogte!

Aanmelden nieuwsbrief
Project Held zet zich in voor kinderen in uitzichtloze situaties. Verder ondersteunen wij ook andere hulpprojecten.
Giften kunt u overmaken naar:
NL45 INGB 0009 4022 93 tnv Stichting Project Held. Al uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

KvK-nr: 83287515, RSIN-nr: 862813256.
Whatsapp ons!
staruserarrow-up