YES! Eindelijk is het zover! Uniek in de sponsorwereld. Communiceren met je sponsorkind via een app. Ga naar de NEWS pagina en lees hoe!
Mijn account
Doneer

Privacy beleid

Privacy beleid Project Held
Project Held verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • De door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens
Project Held houdt een sponsoradministratie bij. Het werk van Project Held wordt voornamelijk gefinancierd door sponsoren. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om brieven van sponsorkinderen door te sturen. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven of wanneer u zich heeft aangemeld voor het sponsoren van een kind tijdens een evenement. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Project Held heeft een ANBI status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van Project Held: 0341 – 424 785 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@projectheld.nl.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Project Held is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Project Held, P.O.Box 217 3840AE, Harderwijk.

E-mail
Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrief uw e-mailadres aan Project Held hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk. Project Held maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan IZB haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Project Held, telefonisch: 0341 – 424 785 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@projectheld.nl.

Contact met leden, donateurs en relaties
Project Held informeert haar sponsoren over haar werk via nieuwsbrief, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.

Bezoek aan onze website
Project Held gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging
Project Held heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid
Project Held houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met ons.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen/opmerkingen/klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Project Held
Postbus 217
3840 AE Harderwijk
T: 0341 – 424 785
E: info@projectheld.nl

Privacy beleid Project Held. Versie: mei 2018.

Blijf op de hoogte!

Aanmelden nieuwsbrief
Privacybeleid
Project Held zet zich in voor kinderen in uitzichtloze situaties. Verder ondersteunen wij ook andere hulpprojecten.
Giften kunt u overmaken naar:
NL45 INGB 0009 4022 93 tnv Stichting Project Held. Al uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

KvK-nr: 83287515, RSIN-nr: 862813256.
Whatsapp ons!
staruserarrow-up