Titus Khaung

Win Myanmar Mission

Het project in Myanmar bevindt zich in Yangon.

In dit kindertehuis wonen momenteel 30 kinderen. Het kindertehuis is onderdeel van Win Myanmar Mission, opgericht in 2003 door pastorĀ· Dr. Philip Thang. Pastor Philip is vooral gericht op het bereiken van de verlorenen in Myanmar. In 1975 is deze pastor tot geloof gekomen tijdens een campagne. Na zijn radicale bekering heeft hij sterk het verlangen om de Heer te dienen.
Mattheus van der Steen en team zijn in januari 2010 naar Myanmar gegaan om samen met pastor Philip een conferentie te houden. Honderden mensen zijn tot geloof gekomen en velen zijn genezen.

Ditzelfde team bracht een bezoek aan het het kindertehuis van pastor Philip en is besloten deze kinderen in Project Held op te nemen. Het doel van Win Myanmar Mission is om de kinderen een veilig thuis te geven, waar zij genezing en herstel ontvangen en zo kunnen opbloeien tot sterke, zelfstandige individuen die geworteld zijn in de liefde van Jezus.

Myanmar is lang een land geweest waar veel vervolging was. Veel mensen vluchtten naar de steden of doken onder en hun kinderen bleven achter met alle gevolgen van dien. Pastor Philip en zijn team vangen kinderen op en geven ze een thuis. Daarnaast kunnen deze kinderen naar school om zo een betere toekomst te krijgen. Iets wat voor de "gewone" bevolking in Myanmar niet altijd vanzelfsprekend is. Dankzij sponsoring kunnen deze kinderen bouwen aan een hoopvolle toekomst en staan ze stevig in hun geloof en overtuiging.