Manvita

Likitha

Nissi James

Vivek

Sasi Mekala

India 2021

( In verband met Covid-19 is deze reis en invulling onder voorbehoud).

We zullen een reis gaan maken naar India. Een land met een prachtige natuur, maar ook met enorme armoede.

Miljoenen kinderen in India leven in grote armoede en kunnen niet naar school. De kinderen die in de projecten van Project Held zitten, hebben geen vader of moeder meer of leefden in extreme armoede.

De kinderen worden opgevangen in een kindertehuis. Ze krijgen daar de nodige zorg en ontvangen de liefde die ze zo hard nodig hebben. Daarnaast krijgen ze de kans om naar school te gaan en op die manier te werken aan een hoopvolle toekomst.

U zult een paar dagen deel uitmaken van het leven van deze kinderen en hen bemoedigen en samen plezier te maken. Met eigen ogen ziet u wat een verschil u als sponsor voor deze kinderen maakt. Ook als u geen kind sponsort zal dit een reis zijn die u voorgoed zal veranderen en uw hart voor de wezen en weduwen zal raken.

We gaan verschillende projecten bezoeken, wat kleinere en grote projecten. Daarnaast zullen we naar een lepradorp gaan en deze lieve mensen in het zonnetje zetten. We willen ze een dag bezorgen die ze niet snel meer zullen vergeten.

Ook zullen we een dag hebben waarbij we de weduwen uit zullen nodigen en hen bemoedigen en een maaltijd, kleding en dekens uit zullen delen.

Uiteraard zal er ook tijd zijn om te genieten van de prachtige natuur in India. Kortom het zal een zeer afwisselende reis zijn waarin we God's liefde rijkelijk zullen uitdelen.

Safe Haven Home

Safe Haven Home is een kindertehuis gevestigd in de staat Madhya Pradesh in India. De kinderen in dit project komen uit de Banchada community in centraal India. De “traditie” in dit deel van Madhya Pradesh is dat de oudste dochter ter prostitutie wordt aangeboden. De broers worden er in meegenomen om van jongs af aan de “pooier” te zijn en de verdiensten voor zichzelf te houden of aan de familie gegeven. De meisjes verdienen zo het inkomen voor het hele gezin.

Al jong worden de meisjes hiermee geconfronteerd. Voor de meisjes is er normaal gesproken geen ontkomen aan, de enige uitweg is om uit het dorp te vluchten met alle onzekerheid van dien. Ramchand heeft al vele meisjes gered uit deze traditie van mensenhandel. Ook de jongens die vaak verplicht worden hieraan mee te werken krijgen de kans om eruit te stappen en kunnen ook opgevangen worden in het kindertehuis waar hen de juiste normen en waarden aangeleerd worden.

Op deze manier worden deze kinderen verlost van deze traditie en wordt er een nieuwe generatie gecreëerd die deze afschuwelijke traditie een halt toeroept.

Fisherman Home

Het project in India waar uw sponsorkind deel van uitmaakt is onderdeel van Salvation Ministries en het kantoor is gevestigd in Godavari River Districts.

Het Fisherman Home is opgezet door *Ramesh een evangelist met een enorme passie voor de kansarmen in de samenleving. Fisherman Home ligt in een klein dorpje langs de kust waar gezinnen ver weg van de samenleving wonen. De mannen gaan er overdag en in de nacht op uit om te vissen om een inkomen te creëren voor het gezin.

De vangst is vaak ontzettend weinig en met kosten voor de boten en netten die regelmatig stuk gaan, is het heel lastig om het hoofd boven water te houden. *Ramesh en zijn team helpen deze gezinnen met onderwijs in duurzame zorg voor boten en netten zodat niet alle winst opgaat aan onderhoudt. Daarnaast wordt er gezorgd voor onderwijs voor de kinderen zodat de volgende generatie geletterd is en meer kans heeft op een baan en betere toekomst.

Sponsoring draagt hieraan bij en geven de inwoners van dit dorp zicht op een hoopvolle toekomst!

*For security reasons the full name is not mentioned.

Youth With A Mission


Ramchand Saranu is oprichter van diverse kindertehuizen in India en is gevestigd in de stad Indore in de staat Madhya Pradesh. De kindertehuizen zijn onderdeel van Youth with A Mission Indore. Ramchand Saranu is de contactpersoon voor dit project. Samen met zijn vrouw en staff zorgen ze voor de kinderen.

Abundant Life Ministries:
Hier worden kinderen opgevangen waarvan de ouders lijden aan de ziekte lepra. De kinderen worden opgevangen in het kindertehuis, van Y.W.AM. op deze manier groeien de kinderen op in een gezonde leefomgeving. De ouders krijgen structurele hulp zoals medicatie en verzorging.

In India worden mensen met lepra vaak als onaanraakbare gezien, horen niet bij de samenleving en krijgen geen hulp van de overheid. De kinderen van lepra patiënten krijgen automatisch dezelfde stempel en worden van jongs af aan afgewezen, krijgen geen onderwijs en op die manier hebben ze geen kans om mee te draaien in de maatschappij. Door, in samenwerking met de ouders, de kinderen in het tehuis op te nemen worden ze opgevangen, onderwezen en gezien als prachtige individuen die gaan bouwen aan hun toekomst. Op die manier kunnen ze zowel voor zichzelf als voor hun familie de armoede cirkel doorbreken.


Sahara Ministries:
In dit kindertehuis worden kinderen opgevangen die geen ouders meer hebben of kinderen die uit een extreem arm gezin komen. De kinderen worden hier liefdevol opgevangen en krijgen de kans om naar school te gaan. Omdat de ouders niet goed in staat zijn om voor de kinderen te zorgen, worden de kinderen vaak alleen gelaten. De ouders gaan dan bedelen of plastic verzamelen om te verkopen en zo ontstaat er een zorgelijke situatie. Kinderen gaan toch op zoek naar hun ouders en als ze niet worden opgemerkt weet niemand meer waar ze zijn. Deze kinderen, waarbij de thuissituatie onveilig is, worden door Ramchand en zijn team opgevangen. De kinderen kunnen weer naar school, hebben structuur en horen bij een groot gezin met vrienden en vriendinnen en hebben hoop voor de toekomst!

Salvation Ministries


In India sterven veel kinderen onder de 5 jaar. Dit heeft er onder andere mee te maken dat er slechte hygiëne is, het kastenstelsel en gebrek aan schoon drink water. Mensen leven dicht op elkaar in kleine hutjes en afval wordt op straat gegooid. Gevolg is vaak dat kinderen ziek worden, buikloop hebben en door gebrek aan financiële middelen niet naar een dokter kunnen en er geen geld is voor medicatie.

Evangalist R. overziet sinds 2003 diverse kindertehuizen in de omgeving van Bhimavaram in India. R. is een evangelist met een enorme passie voor de kansarmen in de samenleving. In deze kindertehuizen zitten momenteel honderden kinderen. Deze kinderen worden opgevangen als de ouders niet meer in staat zijn voor ze te zorgen, een of beide ouders is weggevallen, of het kind is afgestoten.

De visie van R. en zijn team is om de kinderen een veilig thuis te geven, waar zij genezing en herstel ontvangen en zo kunnen opbloeien tot sterke, zelfstandige individuen die geworteld zijn in de liefde van Jezus. Daarnaast ondersteunt Project Held in India kinderen die half wees zijn en wonen bij hun opa of oma. Dit zijn veelal arme gezinnen die ondersteuning nodig hebben.

*Om veiligheidsredenen is niet de volledige naam genoemd.